Terrorismegevolgbestrijding (TGB)

Bij terrorismegevolgbestrijding spelen er enorm veel vragen. Over crowd management bijvoorbeeld of hoe er omgegaan kan worden met een groot aanbod van slachtoffers. De rollen van de hulpverlenende diensten kunnen bij terrorismegevolgbestrijding meer dan ééns in elkaar doorlopen. Dit maakt het trainen in multidisciplinair optreden een belangrijk onderdeel van terrorismegevolgbestrijding. First Aid Under Danger heeft zich bewezen als betrouwbare partijen in het multidisciplinair optreden. Dankzij onze unieke extern gecertificeerde opleiding bieden wij het antwoord en de kennis die noodzakelijk zijn om de veelal zwaar gewonde (oorlog) slachtoffers te behandelen. Omdat het niveau van dreiging binnen terrorismegevolgbestrijding enorm kan fluctueren, is het van belang dat hierbij rekening wordt gehouden in het medisch optreden. Daarbij is enige vorm van tactisch inzicht van de hulpverlener noodzakelijk. Juist om deze reden bieden wij ook een driedaagse Tactical first responder (TFR) cursus aan.  Hierin wordt de hulpverlener getraind in het verlenen van medische hulp onder tactische omstandigheden. De Tactical first responder cursus is geschikt voor alle professionele hulpdiensten en een vast onderdeel van terrorismegevolgbestrijding. 

 

De terroristische aanslagen in onder andere Parijs en Zaventem hebben de kijk op terrorismegevolgbestrijding incidenten doen wijzigen. Grof en extreem geweld situaties hebben een meer prominente rol gekregen binnen de hulpverlening tak en vergen een radicale andere aanpak. Hierin is het van belang dat de verschillende hulpdiensten meer weten over elkaars werk, teneinde allemaal de zelfde taal  te spreken. 
Dankzij onze partners welke werkzaam zijn binnen de politie, brandweer, ambulance en defensie kunnen wij tijdens onze trainingen ervoor zorgen dat kennis gedeeld wordt op het gebied van terrorismegevolgbestrijding.

 

Wij hebben voor Justitie, Brandweer, Politie en Defensie reeds onderwijs mogen verzorgen op het gebied van terrorismegevolgbestrijding. De FAUD opleiding gecombineerd met de driedaagse Tactical First Responder, geeft elke hulpverlener de basis die hij/zij nodig heeft om medisch hulp te kunnen verlenen onder de dreiging van terrorisme en extreem geweld.

 

Tactical First Responder

 

Meer weten over de Tactical First Responder opleiding?

First Aid Under Danger

 

Meer weten over de FAUD opleiding?


Samenwerking