Over First Aid Under Danger

Het geweld in Europa neemt toe. Burgers worden steeds vaker het slachtoffer van aanslagen. Professionele hulpverlening weet nog niet altijd wat ze moeten doen om adequaat hulp te verlenen of kunnen simpel weg niet op tijd komen om nog hulp te verlenen. Een slachtoffer met een bloeding heeft slechts 1 tot 3 min voordat hulp te laat is. Iedereen kan eerste hulp verlenen! Bij First Aid Under Danger leren wij je aan hoe je hulp kunt verlenen. Hierbij staat eigen veiligheid voorop. Dat betekent dat je niet altijd alle hulp kunt verlenen wat je graag wilt omdat de situatie simpelweg te gevaarlijk is voor jezelf.

FAUD is gebaseerd op militaire protocollen. De opleiding is geschreven door militair verpleegkundigen die naast de medische kennis ook de tactische kennis hebben om juist te handelen in dit soort situaties. Het MARCH protocol is hiervan de uitkomst. In de FAUD cursus zijn elementen van TCCC en BATLS verwerkt. Vervolgens is er een vertaalslag gemaakt naar de burgermaatschappij waarbij alle voorbehouden handelingen uit het protocol zijn gehaald en de focus ligt op "actie is reactie". Tegenover elke constatering moet een handeling gezet kunnen worden. Hierdoor is een versimpeling van het protocol ontstaan die het mogelijk maken om deze in elk bestaand protocol te voegen.